Uw risico herkennen en veilig werken

 

Ieder bedrijf dat medewerkers in dienst heeft moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren en dus een risico kan zijn voor de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek heet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en is wettelijk verplicht. De RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd en een plan van aanpak met verbetermaatregelen dient deel uit te maken van de RI&E.

 

Cocean is gespecialiseerd in het efficiënt, doelmatig en praktisch uitvoeren van een RI&E. Cocean kan u ondersteunen bij:

  • Het opzetten en uitvoeren van een algemene RI&E;
  • Het opzetten en uitvoeren van aanvullende RI&E;
  • Het toetsen van uw RI&E volgens wet- en regelgeving.

Een risico-inventarisatie en –evaluatie  bestaat altijd uit twee dingen:

  • Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf;
  • Een plan voor het oplossen ervan (Plan van Aanpak). 

 

Een ondernemer loopt risico’s. Uw klanten betalen niet of er wordt ingebroken. Allemaal risico’s.  Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat uw bedrijf stil, of u moet het met een medewerker minder doen. Daarbij komen ook nog de ziektekosten. Deze risico's kosten u dus veel geld. Deze risico’s kunt u beheersen door een goede risico inventarisatie en evaluatie.

 

Naast het opstellen van RI&E's kan Cocean ook uw zelf opgestelde of branche  RI&E toetsen, om zo volledig te voldoen aan de arbowetgeving.