Bedrijfsnoodplannen

Cocean maakt voor u het bedrijfsnoodplan en de veiligheids- & ontruimingsplattegronden. Onze noodplan en plattegronden zijn eenvoud en overzichtelijk. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is een gezamenlijk proces. Er is veel input van de opdrachtgever nodig over bestaande en aan te passen procedures, voorzieningen en verantwoordelijkheden. Een bedrijfsnoodplan beschrijft de organisatie van de bedrijfshulpverlening en beantwoordt vragen als:

- Welke calamiteiten zijn er te verwachten?
- Wat is de functie en werking van de aanwezige noodvoorzieningen;
- Wat wordt er van de verschillende medewerkers verwacht?
- Wat zijn de verantwoordelijkheden van uw medewerkers?

De veiligheid van uw medewerkers staat bij u hoog in het vaandel. U wordt overspoeld met adviezen en berichten over het opstellen van richtlijnen over hoe te handelen bij een ongeval zoals een brand of verwondingen bijvoorbeeld bij uw aanvraag voor een gebruiksvergunning. U heeft behoefte aan een duidelijk en praktisch bruikbaar plan.  Maak kennis met Ruud Buren van Cocean. Ruud zal u helpen bij het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, het opstellen van een ontruimingsplan, een bedrijfsnoodplan, veiligheidsplattegronden en vluchtweg plattegronden.

 

Veiligheidsplattegronden

Deze plattegronden zijn bedoeld voor de BHV-organisatie en de externe hulpdiensten. Ze geven een overzicht van de veiligheidsvoorzieningen binnen het gebouw. Dat zijn niet alleen de blusmiddelen of EHBO-koffers maar ook de hoofdafsluiters voor gas water en elektra.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden ook wel vluchtweg plattegronden of evacuatie plattegronden genoemd, zijn bedoeld voor alle aanwezigen in het gebouw. Ze geven de vluchtwegen aan waarlangs je op de snelste wijze in veiligheid kan komen, maar ook de voorzieningen zoals brandblussers, handbrandmelders of EHBO koffers. Een kenmerk van een goede ontruimingsplattegrond is dat deze door alle aanwezigen eenduidig wordt begrepen.

Oriëntatie ontruimingsplattegronden

Iedere ontruimingsplattegrond is georiënteerd in de daadwerkelijke kijkrichting. Dat is belangrijk omdat niet iedereen een plattegrond op de kop kan lezen. Bij calamiteiten is twijfel over de juiste vluchtrichting uit den boze.
Zowel de ontruimingsplattegronden als de veiligheidsplattegronden worden vaak gemaakt op basis van bouwtekeningen. Cocean verwijdert rigoureus alle niet essentiële informatie/lijnen van de bouwtekening en brengt de plattegrond terug tot de essentie. Met deze vereenvoudigde plattegronden is het goed mogelijk het overzicht te houden zonder informatie te missen. De ontruimings-, veiligheid plattegronden voldoen aan de NEN 1414. Ook worden de plattegronden uitgevoerd conform NEN EN 7010. De tekeningen kunnen worden gemaakt in diverse talen (NL-D-EN).