Audit

Cocean kan voor u een veiligheidsaudit uitvoeren op uw bedrijf op locatie. Hiermee kan u een verbetering in uw veiligheidssysteem doorvoeren .


Bouwplaatscontrole

De bouw is een risicovolle werkplek. Dat blijkt wel uit het aantal dodelijke ongevallen. In 2018 waren er helaas 20 doden in de bouw. Daarom is het nodig regelmatig bouwplaats inspecties uit te voeren om zo onveilige situaties weg te nemen. Cocean kan deze inspecties voor u uitvoeren.


Safety walk

Naast inspecties is het aan te raden ook safety walk te houden met het management. Hiermee is de urgentie van veiligheid ook bij de medewerkers zichtbaar en kan het management de veiligheidsknelpunten van dichtbij aanschouwen. Cocean kan de safety walk begeleiden en direct advies geven aan het management.