Veiligheid voor alles


Cocean arboadvies

Cocean is gespecialiseerd in het uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E), werkplekinspecties, bedrijfshulpverlening (BHV), gevaarlijke stoffen, ongevalsonderzoeken en V&G plannen voor de bouw.
 
Tevens kan Cocean u ondersteunen bij het opzetten, invoeren en optimaliseren van Arbo managementsystemen, zoals VCA en OHSAS 18001.
Voor alle veiligheidsvraagstukken kunt u een beroep doen op Cocean.